Peripheral Works

Default image alt text

Tasting Room, Brännland Iscider

Ett tasting room för världens bästa iscidermakare. I Brännland Isciders befintliga produktionslokaler har vi skapat en plats för att uppleva tillverkningen och resultatet av iscider. Platsen ramas in av stämningsfull belysning och en ljusvägg bestående av isciderflaskor i ett system av stålcontainrar. I arbetet har vi haft en sensoriska approach där smaker, ljus och material samspelar för att ge ett bestående intryck.

  • Default image alt text
  • Default image alt text
  • Default image alt text
  • Default image alt text

1/4