Peripheral Works

Default image alt text

Entrébyggnaden Nabben, Granö Beckasin

Nabben är till stora delar en återbrukad paviljong som varit uppförd i flera delar av världen. Ursprungligen byggd som utställningspaviljong i ett varmt klimat har vi anpassat den för nytt ändamål och en ny plats med helt andra förutsättningar. Byggnaden erbjuder: restaurang/bar, reception, konferens/festsal, två uteserveringar, nya gångstråk, publika ytor runtom och på Nabben för utsikt och vackert anlagd naturmiljö med för platsen typisk växtlighet.

Default image alt text

Vy från brofästet mot Nabbens södra sida.

Default image alt text
  • Default image alt text
  • Default image alt text
  • Default image alt text

1/3

  • Default image alt text
  • Default image alt text
  • Default image alt text
  • Default image alt text
  • Informationsfolder om projektet för möte med byns invånare.

1/5

Default image alt text