Peripheral Works

Default image alt text

Raststuga,

Klöverfjället

Vårt förslag till att ersätta den välbesökta och uppskattade raststugan på Klöverfjället är en stuga med utsikt över dalgången. Genom att tillföra en byggnad som knyter an till platsens befintliga identitet där arkitekturen historiskt fått ta stor plats genom Erskines hotell och Thurfjälls SCA-stugor vid kalfjällets rand. Denna byggnad agerar som riktmärke i den karga fjällmiljön, där klimat och stundtals snabba väderomslag gör platsen utmanande. Byggnaden består av en enkel konstruktion som kan byggas i block och fraktas upp för montering, eller byggas på plats. Den kan ankras i marken både genom metallförstärkningar i stommen samt med vajrar. Raststugan har en yta på 33 m² med sittplatser för 20 personer med en byggarean på 44 m².

  • Default image alt text
  • Default image alt text
  • Default image alt text
  • Default image alt text

1/4

  • Default image alt text
  • Default image alt text

1/2