Peripheral Works

Default image alt text

Katarina Barruk, Ruhttuo

Katarina Barruk är en stark live-artist som är uppvuxen i Storuman (Lusspie) och Gardfjäll (Gajhrege) och en av få som har umesamiska som modersmål. I arbetet med formen för Ruhttuo möttes vi av flera utmaningar. Albumet är skrivet och framförs helt på umesamiska, men det fanns en önskan hos förläggaren att även en engelsk översättning skulle finnas med. Vår lösning var att ställa den engelska översättningen sekundär till umesamiskan genom att vända engelskan upp-och-ned. På det sättet spelar man också med de starka symmetrier Anna Leijonhielm arbetat fram i allt video- och bildmaterial. Umesamiska är rödlistat av UNESCO som ett akut utrotningshotat språk. Katarinas arbete och sättet hon använder sig av sitt modersmål är otroligt viktigt för dess fortlevnad.

Default image alt text

Ovan: omslaget till Ruhttuo. I bildspelet nedan kan ni se bookleten.

 • Default image alt text
 • Default image alt text
 • Default image alt text
 • Default image alt text
 • Default image alt text
 • Default image alt text
 • Default image alt text
 • Default image alt text
 • Default image alt text
 • Default image alt text
 • Default image alt text
 • Default image alt text
 • Default image alt text

1/13