Peripheral Works

In Progress–gamla möbler i Västerbotten, Havremagsinet länskonsthall, Boden

In Progress—gamla möbler i Västerbotten

RUM A Peripheral Works In Progress—gamla möbler i Västerbotten [tradition] På 1960-talet skrev Per-Uno Ågren en artikelserie om gamla västerbottniska möbler i Västerbottens-Kuriren. Den blev så populär att tidningstexterna sammanställdes till en bok, ett ”häfte”, Gamla möbler i Västerbotten (1963). Här skildras en regional möbelhistoria i tre kategorier, sittmöbler, liggmöbler, bord. Några exempel: tolvslåstolen, skohöstolen, fasta väggbänkar, lucksängen, bänkbord, slagbord, samtliga illustrerade i teckningsform av Clara Salander. Tanken var att Ågren skulle göra en uppföljare, men så blev det inte. Nu, över ett halvt sekel senare, har boken i alla fall fått ett efterliv i form av ett slags materialiserat PS av Peripheral Works. Arkitektkontoret har återupptäckt Ågrens bok och det västerbottniska möbelarvet. De har studerat det, plockat isär möblernas grundkomponenter, frilagt formspråket och gjort egna tolkningar utifrån förlagorna i boken. På så sätt har möblerna, som många säkert känner igen från släktgårdar och fritidshus, omkodats i en samtida kontext, och en tradition har förts vidare. Resultatet är en serie stolar som arkitektkontoret både ritat och byggt på egen hand, och som här visas i dialog med sina äldre referenser. De gamla möblerna. I projektet kombineras teori och praktik, möbelhistoria, designteori, antikvariskt kartläggningsarbete, snickeri. Bland dess rötter finns förgreningar till den italienske formgivaren Enzo Maris DIY-möbler, Umeås musik- och skateboardkultur samt hantverksintresset bland samtida arkitekter och formgivare. Men framför allt kan Peripheral Works stolar ses som en sinnrik överföring av Kenneth Framptons arkitekturteoretiska begrepp kritisk regionalism till möbelvärlden. Genom att kritiskt omtolka traditionella byggnadsmetoder och -element i en samtida kontext kunde både modernismens universella strömlinjeformning och ”nostalgisk historicism” undvikas, menade Frampton – vilket är precis det Peripheral Works gör i sitt utställningsbidrag liksom i sin praktik i stort: i gestaltningen av alltifrån grafisk identitet till rum. Mikael Andersson och Erik Törnkvist, curatorer Fotografier från utställningen: Mikael Olsson Utställningen Hemmets Fundament visas på Havremagasinet i Boden, 8 juni–29 september 2024

  • Default image alt text
  • Default image alt text
  • Default image alt text
  • Default image alt text
  • Default image alt text

1/5

Fotografier av Mikael Olsson