Peripheral Works

Default image alt text

Reuse, Drottninghög

Detta projekt är ett förslag till Helsingborgshem på hur man genom att återbruka stommen från byggnader som ska rivas för att skapa nya typologier och rumsliga kvaliteter.

Projektet är en samling radhus som kan adapteras efter förändrade livssituationer.

 • Default image alt text
 • Default image alt text
 • Default image alt text
 • Default image alt text

1/4

 • Default image alt text
 • Default image alt text
 • Default image alt text
 • Default image alt text
 • Default image alt text
 • Default image alt text
 • Default image alt text

1/7

 • Default image alt text
 • Default image alt text
 • Stommen av byggnaden är uppbyggd av befintliga element från befintliga byggnader i Drottninghög som ska rivas. Genom att demontera dessa befintliga byggnader kan stommen återanvändas i en ny konstellation som ger en ny typologi och rumslig upplevelse.

1/3