Peripheral Works

Default image alt text

Bostad för en, Berg

Beläget på klippavsats intill Umeälven har vi ritat denna bostad för en person, där alla grundläggande funktioner samsas på 27 kvm. Byggnaden som är en gammal fritidsbostad har anpassats för att inrymma livet så yteffektivt som möjligt. Vi har skalat ned antalet ytskikt och material för att ge ett mer harmoniskt utrymme. Genom att göra nya öppningar för fönster i fasaden har vi dessutom skapat en naturlig koppling till det vackra kringliggande landskapet. De modifierade takstolarna ger volymen mer rymd, som var mycket välkommet. På sikt kommer byggnaden utökas med en flexibel kall del, där utrymme ges för naturnära verksamhet.

  • Default image alt text
    Default image alt text
  • Default image alt text
    Default image alt text
  • Default image alt text
  • Default image alt text

1/4

  • Default image alt text
  • Default image alt text

1/2