Peripheral Works

Vi är Peripheral Works, ett multidisciplinärt arkitektkontor som skapar platser genom formgivning av arkitektur, möbler och varumärken i norr.

Vi är ett multidisciplinärt arkitektkontor som utvecklar holistiska koncept inom arkitektur och grafisk form i norra Sverige. I vårt arbete strävar vi efter att förstärka kopplingen till omgivningen och platsens identitet, där vi förhåller oss till dess fysiska, sociala och naturliga kontext.

Default image alt text
Samuel Grönlund

070-522 39 88

samuel@peripheral.works


Arkitekt msa

Default image alt text
Erik Karlsson

070-368 38 74‬

erik@peripheral.works


Arkitekt msa

Default image alt text
Martina Karlsson

070-381 55 44‬

martina@peripheral.works


Arkitekt msa

Default image alt text
Petter Conradsson

‭070-278 35 46‬

petter@peripheral.works


Byggnadsingenjör