Peripheral Works

Bastu vid havet

Bastu, Sörböle

Bastun är under uppförande i Sörböle, arkitekturen förhåller sig till tomtens berghällar och förstärker siktlinjer från huset samt ramar in viken med vyn från bastun.

  • Default image alt text
  • Default image alt text
  • Default image alt text

1/3

  • Default image alt text
  • Default image alt text
  • Default image alt text
  • Default image alt text
  • Default image alt text
  • Default image alt text

1/6